dimarts, 27 de novembre de 2007

Pla de Dinamització Turística d'Almeria

1. BREU RESUM:

El pla en el que estem treballant es un pla de dinamització turística d’un municipi , en el nostre cas del municipi d’Almeria. La idea que podem veure en aquest pla és la d’ es apostar per una nova dinàmica turística al municipi d’Almeria. I fer conèixer els seus productes turístics als clients.
Podem veure que es un pla on han treballat moltes persones , per poder portar-lo a terme. També hem de dir que te uns objectius i unes accions molt ben diferenciades , durant tot el text. I per últim , el que fa és un diagnòstic de la situació , es a dir , un anàlisi DAFO (debilitats , amenaces , fortaleses i oportunitats) .

2. IMPRESSIÓ GENERAL DEL PLA:

La impressió que m’ha donat aquest pla que he treballat es que tant l’ajuntament d’Almeria , com tots els òrgans que han participat a l’hora de fer-ho saben el que busquen , i el que volen fer per què Almeria tingui uns productes i serveis turístics característics.

3. LES TRES COSES QUE MÉS M’HAN AGRADAT DEL PLA:

-La manera d’explicar els objectius , l’anàlisi de l’entorn del municipi , a partir d’esquemes que entenedors.

-L’estructuració de les parts , per tal de que es pugui comprendre lo millor possible.

-L’informació del municipi d’Almeria i dels seus productes i serveis turístics.

4.LES TRES COSES QUE MENYS M’HAN AGRADAT DEL PLA:

En el pla , només hi ha hagut una única cosa que no m’agrada . Aquesta cosa és :

-En el apartat de diagnòstic , l’informació esta molt mal expressada i no s’entén quina és la conclusió a la que s’arriba.

5. TRES PARAULES QUE DEFINEIXEN EL PLA:

-Entenedor
-Conservador
-Restaurador

Pla de Dinamització Turística d'Almeria